În ora de cateheză de astăzi, micii noștrii creștini si-au…

În ora de cateheză de astăzi, micii noștrii creștini și-au hrănit sufletele și mințile cu nemuritorul cuvânt al Evangheliei lui Hristos. Pericopa duminicala a Pildei Bogatului Nemilostiv și a Săracului Lazăr, ne-a oferit posibilitatea de a medita asupra virtuții milosteniei creștine. O altă temă prezentată a fost cea legată de Pelerinajul Ortodox, prilejuită de întâlnirea credincioșilor din Eparhia noastră cu Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Sihăstria-Neamț.Copiii au înțeles necesitatea unei asemenea călătorii duhovnicești, care oferă posibilitatea întâlnirii directe și intime a omului cu Dumnezeu, prin intermediul Sfinților și al Maicii Domnului.(A consemnat Pr.Iftode George ).

Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...